Uvjeti poslovanja (općenito)

Vlastnik internet trgovine kupi-zvijezdu.com je Beloved d.o.o., Jezdarska ulica 8a, 2000 Maribor, Slovenija.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u internet trgovini kupi-zvijezdu.com. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje narudžbom artikala internetom, telefonom, sms-om ili e-mailom. Kupoprodajni ugovorni proces postaje pravovaljan nakon primitka pošiljke.

Zadržavamo pravo na pogrešne navode. Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u kunama za jedan komad, a uključuje PDV.

Djelatnici internet trgovine kupi-zvijezdu.com nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda, no zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.

Naručivanje
Aktualna ponuda na internetu pruža Vam jedinstven doživljaj kupnje. Naručujte na www.kupi-zvijezdu.com od 0-24 h – jednostavno, sigurno i brzo.

Ukoliko prodavatelj eventualno nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirat će kupca, te ga obavijestiti o mogućem terminu isporuke proizvoda kojih nema na skladištu dobavljača. Po dobivanju takve obavijesti od prodavatelja, kupac je e-mailom dužan obavijestiti prodavatelja da li želi isporuku nekompletne narudžbe, prihvaća novi rok isporuke kompletne narudžbe ili odustaje od kompletne narudžbe.

Cijene artikala

Cijene u internet trgovini Zvjezdanog registra su varijabilne te se mogu mijenjati. Važeće su cijene od dana narudžbe.

Sve cijene sadrže PDV (bez stroškova carine koji so mogući, ako to traži hrvatska carina).

Akcijske cijene su važeće do naznačenoga roka.

Dostava

Naručeni proizvod ćemo vam poslati sa centrale zvijezdanog registara u Sloveniji. Paket će vam dostaviti Hrvatska pošta ili City express po cijeni koju određuju sami te može biti varijabilna. Poštarina će se automatski pri naručivanju obračunati. U slučajevima hitnosti su mogući i drugi oblici dostave, ovisno o dogovoru internet trgovine kupi-zvijezdu.com i kupca. Dodatno treba je platiti troškove ispunjavanja carinske obveze, koji so mogući, ako to traži hrvatska carina.

Naručeni proizvod će vam biti dostavljen u roku od 3-7 radnih dana (ovisno o udaljenosti).

U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi ili u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio Internet trgovini kupi-zvijezdu.com bez isporuke kupcu i sl.). Internet trgovina kupi-zvijezdu.com ne preuzima odgovornost na „prvi rizik” i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

U slučaju da nismo u mogućnosti vam isporučiti naručeni prozvod u roku od 3-7 radnih dana, kontaktirati ćemo vas te predložiti novi rok isporuke ili naznačiti uplaćen novac na vaš račun.

O točnom roku isporuke ćemo vas informirati u roku od 24 sata od primitka vaše narudžbe. U suprotnom slučaju vas molimo da nas kontaktirate.

Plaćanje

Plaćanje može biti izvršeno prilikom preuzimanja pošiljke kada iznos računa plaćate u gotovini djelatniku Hrvatske pošte ili uplatom na naš žiro račun.

Zaštita podataka

Vaše osobne podatke koje dajete dobrovoljno pohranit ćemo u našoj evidencijskoj bazi kupaca. Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe, slanje promotivnih materijala, za unaprjeđenje odnosa sa kupcima, u mjeri i vremenu koje je neophodno za ostvarenje navedene svrhe u svakom pojedinom slučaju.

Vaše osobne podatke štitimo sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka. Imate pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka.

kupi-zvijezdu.com jamči da osobni podaci kupaca neće biti dani na uvid i uporabu trećim osobama bez prethodne izričite privole kupaca. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Arhiva

Pri kupnji bilo kojeg poklon paketa koji uključuje imenovanje zvijezde se od kupca izabrano ime zvijezde zajedno sa znanstvenim koordinatama upisuje u privatni registar poduzeća Zvjezdani registar. Registar se vodi na podlogi znanstvenog kataloga. Ime zvijezde se ne upisuje u međunarodne znanstvene registre ili kataloge zvijezda. S ovim poklonom možete imenovati zvijezdu u smislu geste, njegova vrijednost je osjećajna i ne znanstvena. Ključan aspekt je osjećajna podloga poklona, imenovanje zvijezde predstavlja trajnu personaliziranu poruku. Radi se o novoj vrsti poklona, koji ne obuhvaća pravno vlasništvo zvijezde. Što je najvažnije, imenovana zvijezda vječno povezuje dvije osobe.

Nagradne igre

Zvjezdani registar zadržava pravo na mijenjanje roka održavanja nagradne igre. Pobjednik će biti objavljen na našoj web stranici www.kupi-zvijezdu.com i na našoj facebook stranici (link). Dobitnik je oslobođen plaćanja poštarine.

Pravo na zamjenu ili povrat

U slučaju da Vam neki od naručenih artikala koje ste primili poštom iz bilokojeg razloga, imate ga pravo u roku od 15 dana od dana primitka pošiljke vratiti na našu adresu uz navođenje razloga povrata ili zamjene. Proizvodi koje kupac vraća prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode, kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Kupac u roku od 5 dana treba obavjesiti Zvjezdani registar o traženju prava na zamjenu ili povrat. Kupac sam snosi troškove povrata. Kod zamjene artikala za istu vrstu proizvoda neće vam biti naplaćeni novi otpremni troškovi. Kod artikala koji se sastoje od više dijelova potrebno je vratiti cijeli komplet.